कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Kagoshima
10 वटा छ 1 वटा देखि 10 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 霧島牧之原(6214630)

KIRISHIMAMAKINOHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 隼人姫城(6290512)

HAYATOHIMEGI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 霧島隼人日当山(6236211)

KIRISHIMAHAYATOHINATAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 霧島国分野口東(6208048)

KIRISHIMAKOKUBUNOGUCHIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 福山町(6236398)

FUKUYAMACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 770 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 鹿児島中央バスターミナル(6290021)

KAGOSHIMACHIYUUOUBASUTAMINARU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 鹿児島伊敷ニュータウン(6290529)

KAGOSHIMAISHIKINIYUTAUN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 761 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 鹿児島与次郎(6290848)

KAGOSHIMAYOJIROU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 761 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 鹿児島谷山中央二丁目(6236317)

KAGOSHIMATANIYAMACHIYUUOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 761 येन वा बढी

ローソン 国分中央五丁目(6154720)

KOKUBUCHIYUUOU5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 771 येन वा बढी