कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Nagasaki
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 長崎大波止(6154051)

NAGASAKIOOHATO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 762 येन वा बढी

ローソン 長崎茂木港前(6357618)

NAGASAKIMOGIKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 長崎勝山町(6200644)

NAGASAKIKATSUYAMAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 765 येन वा बढी