कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Fukuoka
113 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 福岡長尾五丁目(6275228)

FUKUOKANAGAO5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン S電気ビル共創館(6208019)

SDENKIBIRUKIYOUSOUKAN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 電気ビル北館(6173249)

DENKIBIRUKITAKAN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 福岡荒戸二丁目(6248177)

FUKUOKAARATO2CHIYOME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 小倉石田町(6267967)

KOKURAISHIDAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 天神一丁目(6134172)

TENJIN1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 845 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 八幡中央二丁目(6093705)

YAHATACHIYUUOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 845 येन वा बढी

ローソン 八幡昭和一丁目(6283274)

YAHATASHIYOUWA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 845 येन वा बढी

ローソン 筑前四三嶋(6176584)

CHIKUZENSHISOJIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 甘木神田町(6172936)

AMAGIKANDAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 小倉鋳物師町(6283340)

KOKURAIMOJIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 姪浜四丁目(6118084)

MEINOHAMA4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 九州医療センター(6220820)

KIYUUSHIYUUIRIYOUSENTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大名(6093190)

DAIMIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 住吉二丁目(6090925)

SUMIYOSHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 久山久原(6195297)

HISAYAMAKUBARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 博多駅東三丁目(6195430)

HAKATAEKIHIGASHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 麦野四丁目(6092781)

MUGINO4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 糟屋久山(6208404)

KASUYAHISAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 博多東比恵三丁目(6191000)

HAKATAHIGASHIHIE3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 福岡南庄五丁目(6242128)

FUKUOKAMINAMISHIYOU5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 小倉富士見二丁目(6073393)

KOKURAFUJIMI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 福岡県庁(6357200)

FUKUOKAKENCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 春日大和町四丁目(6075819)

KASUGAYAMATOMACHI4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 841 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 春日須玖南(6077280)

KASUGASUKUMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 841 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 小倉横代東町(6134887)

KOKURAYOKOSHIROHIGASHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 比恵町(6134829)

HIEMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

ローソン 中央今泉(6092522)

CHIYUUOUIMAIZUMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 福岡南庄一丁目(6298502)

FUKUOKAMINAMISHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 福岡赤坂門(6191193)

FUKUOKAAKASAKAMON

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 841 येन वा बढी