कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン パイプライン通大謝名(6145371)

PAIPURAINDOORIOOJIYANA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 森川公園前(6195417)

MORIKAWAKOUENMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 県総合運動公園前(6118285)

KENSOUGOUUNDOUKOUENMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 762 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 宜野湾記念病院前(6218905)

GINOWANKINENBIYOUINMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 780 येन )

प्रशिक्षण भएको