5 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Yamaguchi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 宇部東平原二丁目(6289101)

UBEHIGASHIHIRABARA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 防府北基地前(6156245)

HOUFUKITAKICHIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 宇部中尾二丁目(6207103)

UBENAKAO2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 宇部沼一丁目(6119238)

UBENUMA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 下関宝町(6208427)

SHIMONOSEKITAKARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 802 Yên trở lên