36 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Yamaguchi
36 kết quả Hiển thị từ 1 đến 30 kết quả

ローソン 防府北基地前(6156245)

HOUFUKITAKICHIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 美祢大嶺町曽根(6128600)

MINEOOMINECHIYOUSONE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 小野田中川三丁目(6172238)

ONODANAKAGAWA3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 小野田北竜王町(6167102)

ONODAKITARIYUUOUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 山口大内氷上二丁目(6363487)

YAMAGUCHIOOUCHIHIKAMI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 下関豊浦川棚(6172669)

SHIMONOSEKITOYOURAKAWATANA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 857 Yen)

Có đào tạo

ローソン 宇部中尾二丁目(6207103)

UBENAKAO2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岩国新港町(6199964)

IWAKUNISHINMINATOMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 防府植松西(6363607)

HOUFUUEMATSUNISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 857 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 宇部東平原二丁目(6289101)

UBEHIGASHIHIRABARA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 小郡インター(6156050)

OGOORIINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 山口吉敷佐畑(6227577)

YAMAGUCHIYOSHIKISABATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 山口大内矢田南四丁目(6351917)

YAMAGUCHIOOUCHIYATAMINAMI4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 山口小郡下郷(6206730)

YAMAGUCHIOGOORISHIMOGOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 山口大内小野(6352087)

YAMAGUCHIOOUCHIONO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 下関長府才川一丁目(6214385)

SHIMONOSEKICHIYOUFUSAIGAWA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 宇部明神町一丁目(6172072)

UBEMIYOUJINCHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

ローソン 防府向島口(6344930)

HOUFUMUKOUSHIMAGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 新山口駅前(6344952)

SHIN'YAMAGUCHIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 865 Yên trở lên

ローソン 宇部東岐波中前(6167875)

UBEHIGASHIKIWACHIYUUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 山口大市町(6266695)

YAMAGUCHIOOICHICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

ローソン 下関宝町(6208427)

SHIMONOSEKITAKARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 山口駅通り二丁目(6366729)

YAMAGUCHIEKIDOORI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

ローソン 防府駅南町(6366540)

HOUFUEKIMINAMIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 玖珂美和坂上(6049905)

KUGAMIWASAKAUE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 宇部沼二丁目(6222924)

UBENUMA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 光室積松原(6156386)

HIKARIMURODZUMIMATSUBARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 下松望町一丁目(6156274)

KUDAMATSUNOZOMICHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

ローソン 下関一の宮町(6191247)

SHIMONOSEKIICHINOMIYACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên

ローソン 下関蒲生野(6195587)

SHIMONOSEKIKAMOUNO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 857 Yên trở lên