कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Yamaguchi
37 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 防府北基地前(6156245)

HOUFUKITAKICHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 860 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 美祢大嶺町曽根(6128600)

MINEOOMINECHIYOUSONE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 小野田中川三丁目(6172238)

ONODANAKAGAWA3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 小野田北竜王町(6167102)

ONODAKITARIYUUOUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 山口大内氷上二丁目(6363487)

YAMAGUCHIOOUCHIHIKAMI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 下関豊浦川棚(6172669)

SHIMONOSEKITOYOURAKAWATANA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 857 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 宇部中尾二丁目(6207103)

UBENAKAO2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 860 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 岩国新港町(6199964)

IWAKUNISHINMINATOMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 防府植松西(6363607)

HOUFUUEMATSUNISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 857 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 宇部東平原二丁目(6289101)

UBEHIGASHIHIRABARA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 860 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 小郡インター(6156050)

OGOORIINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 山口吉敷佐畑(6227577)

YAMAGUCHIYOSHIKISABATA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 山口大内矢田南四丁目(6351917)

YAMAGUCHIOOUCHIYATAMINAMI4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 山口小郡下郷(6206730)

YAMAGUCHIOGOORISHIMOGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 山口大内小野(6352087)

YAMAGUCHIOOUCHIONO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 下関長府才川一丁目(6214385)

SHIMONOSEKICHIYOUFUSAIGAWA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 宇部明神町一丁目(6172072)

UBEMIYOUJINCHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 防府向島口(6344930)

HOUFUMUKOUSHIMAGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 新山口駅前(6344952)

SHIN'YAMAGUCHIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 865 येन वा बढी

ローソン 宇部東岐波中前(6167875)

UBEHIGASHIKIWACHIYUUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 860 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 山口大市町(6266695)

YAMAGUCHIOOICHICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 下関宝町(6208427)

SHIMONOSEKITAKARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 山口駅通り二丁目(6366729)

YAMAGUCHIEKIDOORI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 防府駅南町(6366540)

HOUFUEKIMINAMIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 860 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 玖珂美和坂上(6049905)

KUGAMIWASAKAUE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 宇部沼二丁目(6222924)

UBENUMA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 860 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 光室積松原(6156386)

HIKARIMURODZUMIMATSUBARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 下松望町一丁目(6156274)

KUDAMATSUNOZOMICHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

ローソン 下関一の宮町(6191247)

SHIMONOSEKIICHINOMIYACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी

ローソン 下関蒲生野(6195587)

SHIMONOSEKIKAMOUNO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 857 येन वा बढी