54 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Okayama
54 kết quả Hiển thị từ 1 đến 30 kết quả

ローソン 下中野本町(6119066)

SHIMONAKANOHONMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 備前吉永町(6072471)

BIZEN'YOSHINAGACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 和気町石生(6219106)

WAKECHIYOUIWABU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 岡山邑久町(6172327)

OKAYAMAOKUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 瀬戸内長船町(6363429)

SETOUCHIOSAFUNECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 岡山妹尾(6178940)

OKAYAMASENOO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 870 Yen)

Có đào tạo

ローソン 倉敷中畝一丁目(6267128)

KURASHIKINAKASE1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 早島町(6245902)

HAYASHIMACHIYOU

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

ローソン 岡山西崎一丁目(6128148)

OKAYAMANISHIZAKI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 津山高野(6118753)

TSUYAMATAKANO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 862 Yen)

Có đào tạo

ローソン 玉島大橋西(6351745)

TAMASHIMAOOHASHINISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 早島町(6245902)

HAYASHIMACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 浅口寄島(6128266)

ASAKUCHIYORISHIMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 久世インター(6267157)

KUSEINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 862 Yen)

Có đào tạo

ローソン 高梁津川町(6227838)

TAKAHASHITSUGAWACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 岡山北房インター(6146198)

OKAYAMAHOKUBOUINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 美作大原インター(6371268)

MIMASAKAOOHARAINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

ローソン 倉敷南町(6172652)

KURASHIKIMINAMIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 岡山本町(6119362)

OKAYAMAHONMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 倉敷北畝六丁目(6209160)

KURASHIKIKITASE6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 岡山興除(6289064)

OKAYAMAKOUJIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 倉敷児島小川七丁目(6227821)

KURASHIKIKOJIMAOGAWA7CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 870 Yen)

Có đào tạo

ローソン 備前日生町寒河(6366528)

BIZENHINASECHIYOUSOUGO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 備前日生町寒河(6366528)

BIZENHINASECHIYOUSOUGO

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 高梁木野山(6344426)

TAKAHASHIKINOYAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 津山上河原(6209183)

TSUYAMAKAMIGAWARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 862 Yen)

Có đào tạo

ローソン 後楽園通(6061964)

KOURAKUENDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

ローソン 備前西片上(6266991)

BIZEN'NISHIKATAKAMI

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 備前西片上(6266991)

BIZEN'NISHIKATAKAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 862 Yên trở lên