कार्यस्थल
Chugoku, Shikoku region
Okayama
56 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 下中野本町(6119066)

SHIMONAKANOHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 備前吉永町(6072471)

BIZEN'YOSHINAGACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 和気町石生(6219106)

WAKECHIYOUIWABU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 岡山邑久町(6172327)

OKAYAMAOKUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 瀬戸内長船町(6363429)

SETOUCHIOSAFUNECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 岡山妹尾(6178940)

OKAYAMASENOO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 870 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 倉敷中畝一丁目(6267128)

KURASHIKINAKASE1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 早島町(6245902)

HAYASHIMACHIYOU

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

ローソン 岡山西崎一丁目(6128148)

OKAYAMANISHIZAKI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 津山高野(6118753)

TSUYAMATAKANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 862 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 玉島大橋西(6351745)

TAMASHIMAOOHASHINISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 早島町(6245902)

HAYASHIMACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 浅口寄島(6128266)

ASAKUCHIYORISHIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 久世インター(6267157)

KUSEINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 862 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 高梁津川町(6227838)

TAKAHASHITSUGAWACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 岡山北房インター(6146198)

OKAYAMAHOKUBOUINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 美作大原インター(6371268)

MIMASAKAOOHARAINTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी

ローソン 倉敷南町(6172652)

KURASHIKIMINAMIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 岡山本町(6119362)

OKAYAMAHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 倉敷北畝六丁目(6209160)

KURASHIKIKITASE6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 岡山興除(6289064)

OKAYAMAKOUJIYO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 倉敷児島小川七丁目(6227821)

KURASHIKIKOJIMAOGAWA7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 870 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 備前日生町寒河(6366528)

BIZENHINASECHIYOUSOUGO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 備前日生町寒河(6366528)

BIZENHINASECHIYOUSOUGO

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 高梁木野山(6344426)

TAKAHASHIKINOYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 津山上河原(6209183)

TSUYAMAKAMIGAWARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 862 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 成羽町(6118894)

NARIWACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 後楽園通(6061964)

KOURAKUENDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी

ローソン 備前西片上(6266991)

BIZEN'NISHIKATAKAMI

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी

ローソン 備前西片上(6266991)

BIZEN'NISHIKATAKAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 862 येन वा बढी