4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン パイプライン通大謝名(6145371)

PAIPURAINDOORIOOJIYANA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo

ローソン 森川公園前(6195417)

MORIKAWAKOUENMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo

ローソン 県総合運動公園前(6118285)

KENSOUGOUUNDOUKOUENMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 宜野湾記念病院前(6218905)

GINOWANKINENBIYOUINMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo