3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Nagasaki
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 長崎大波止(6154051)

NAGASAKIOOHATO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 長崎茂木港前(6357618)

NAGASAKIMOGIKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン 長崎勝山町(6200644)

NAGASAKIKATSUYAMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 765 Yên trở lên