कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
148 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 東道野辺三丁目(6133505)

HIGASHIMICHINOBE3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 松戸久保平賀(6247108)

MATSUDOKUBOHIRAGA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

ローソン 沼南工業団地入口(6233827)

SHIYOUNANKOUGIYOUDANCHIIRIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 松戸常盤平一丁目(6264265)

MATSUDOTOKIWADAIRA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 928 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 稲毛山王(6133422)

INAGESAN'NOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 浦安猫実五丁目(6098714)

URAYASUNEKOZANE5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 950 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン モリシア津田沼(6197600)

MORISHIATSUDANUMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 928 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 舞浜(6211984)

MAIHAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 市原姉ケ崎駅前(6270691)

ICHIHARAANEGASAKIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

ローソン 市川八幡二丁目(6204228)

ICHIKAWAYAWATA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 950 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋飯山満町三丁目(6151800)

FUNABASHIHASAMACHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 船橋芝山(6143366)

FUNABASHISHIBAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 船橋薬円台一丁目(6179418)

FUNABASHIYAKUENDAI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 船橋薬円台六丁目(6197830)

FUNABASHIYAKUENDAI6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 船橋米ケ崎町(6206109)

FUNABASHIKOMEGASAKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 船橋湊町一丁目(6238546)

FUNABASHIMINATOCHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 千葉犢橋町(6271331)

CHIBAKOTEHASHICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 千葉作新台二丁目(6361726)

CHIBASAKUSHINDAI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 松戸六実駅前(6049124)

MATSUDOMUTSUMIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

ローソン 松戸六実六丁目(6223214)

MATSUDOMUTSUMI6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 927 येन वा बढी

ローソン 松戸樋野口(6269038)

MATSUDOHINOKUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 習志野屋敷(6233856)

NARASHINOYASHIKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン 市川東大和田TDK前(6243228)

ICHIKAWAHIGASHIOOWADATEIDEIKE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 松戸(6108447)

MATSUDO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 千葉祐光四丁目(6242980)

CHIBAYUUKOU4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 市原八幡海岸通(6179329)

ICHIHARAYAWATAKAIGANDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 津田沼六丁目西(6277530)

TSUDANUMA6CHIYOUMENISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 高瀬町(6212506)

TAKASECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋丸山一丁目(6247120)

FUNABASHIMARUYAMA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी