कार्यस्थल
Kanto region
Kanagawa
199 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 横浜駅東口(6033212)

YOKOHAMAEKIHIGASHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 横浜戸部町三丁目(6210890)

YOKOHAMATOBECHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 戸部駅前(6028731)

TOBEEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 横浜いぶき野(6202590)

YOKOHAMAIBUKINO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン・スリーエフ 金沢幸浦(6295662)

KANAZAWASACHIURA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 相模原相南四丁目(6046574)

SAGAMIHARASOUNAN4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 厚木駅前(6107270)

ATSUGIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソンストア100 川崎野川(6256840)

KAWASAKINOGAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,012 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 高津溝口一丁目(6291776)

TAKATSUMIZONOKUCHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 川崎有馬九丁目(6114181)

KAWASAKIARIMA9CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,040 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,012 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 小杉町三丁目(6286373)

KOSUGIMACHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎東扇島(6178005)

KAWASAKIHIGASHIOOGIJIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,200 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎小倉(6114488)

KAWASAKIOGURA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,012 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 川崎富士見一丁目(6162323)

KAWASAKIFUJIMI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,015 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,012 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 新羽駅西口(6177709)

NITSUPAEKINISHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 1,012 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン・スリーエフ 保土ヶ谷仏向町(6297276)

HODOGAYABUTSUKOUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 横浜上菅田町(6197497)

YOKOHAMAKAMISUGETACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 横浜釜利谷東二丁目(6117498)

YOKOHAMAKAMARIYAHIGASHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 寺前一丁目(6221296)

TERAMAE1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 谷津坂(6101534)

YATSUZAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 横須賀久比里(6265017)

YOKOSUKAKUBIRI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 川崎台町(6109040)

KAWASAKIDAIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎殿町(6116748)

KAWASAKITONOMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 横浜北寺尾五丁目(6202459)

YOKOHAMAKITATERAO5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 川崎四谷上町(6213693)

KAWASAKIYOTSUYAKAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン・スリーエフ 菅田町西前田(6291291)

SUGETACHIYOUNISHIMAEDA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,012 येन वा बढी

ローソン 東寺尾一丁目(6274453)

HIGASHITERAO1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,100 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 鶴屋町二丁目(6038356)

TSURUYACHIYOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,030 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 横浜神大寺一丁目(6120715)

YOKOHAMAKANDAIJI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,020 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी