कार्यस्थल
Kansai region
Nara
17 वटा छ 1 वटा देखि 17 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 近鉄奈良駅前(6238457)

KINTETSUNARAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 奈良学園北一丁目(6166522)

NARAGAKUENKITA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 838 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 838 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 大和郡山下三橋町(6206291)

YAMATOKOORIYAMASHIMOMITSUHASHICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 奈良五条町(6249550)

NARAGOJIYOUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 大和高田松塚(6190740)

YAMATOTAKADAMATSUDZUKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 奈良法華寺西(6206440)

NARAHOTSUKEJINISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 奈良佐紀町(6231521)

NARASAKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン JR奈良駅前(6166396)

JRNARAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 838 येन वा बढी

ローソン 奈良阪町(6224053)

NARAZAKACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

ローソン 橿原土橋町南(6234844)

KASHIHARATSUCHIHASHICHIYOUMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 838 येन वा बढी

ローソン 奈良赤膚町(6275777)

NARAAKAHADACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 838 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 坊城駅前(6078321)

BOUJIYOUEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 838 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 王寺畠田四丁目(6062917)

OOJIHATAKEDA4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 838 येन वा बढी

ローソン 葛城東室(6292267)

KATSURAGIHIGASHIMURO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

ローソン 奈良医大病院(6231389)

NARAIDAIBIYOUIN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 桜井脇本(6217797)

SAKURAIWAKIMOTO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 838 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 菟田野松井(6089780)

UTANOMATSUI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 838 येन )

प्रशिक्षण भएको