ローソン 盛岡大通(6135817)

MORIOKAOODOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Điểm lợi
Hoan nghênh sinh viên

ローソン 盛岡大通(6135817)

MORIOKAOODOORI

岩手県盛岡市大通2‐6‐13
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.