ローソン 高松屋島東町(6272320)

TAKAMATSUYASHIMAHIGASHIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 848 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Làm việc theo ca

ローソン 高松屋島東町(6272320)

TAKAMATSUYASHIMAHIGASHIMACHI

香川県高松市屋島東町字新開1161‐1
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.