ローソンストア100 三鷹深大寺(6259442)

MITAKAJINDAIJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Chiều Chiều tối
Điểm lợi
Hoan nghênh sinh viên
Điều kiện làm việc
Trả tiền đi lại

ローソンストア100 三鷹深大寺(6259442)

MITAKAJINDAIJI

東京都三鷹市深大寺1‐14‐22
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.