ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,011 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Điểm lợi
Khu mua sắm ngầm cạnh nhà ga, khu mua sắm trong nhà ga
Điều kiện làm việc
Trả tiền đi lại

ローソン 川崎ゼロゲート(6364021)

KAWASAKIZEROGETO

神奈川県川崎市川崎区小川町1‐1
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.