ローソンストア100 大野木(6258170)

OONOGI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Đêm muộn, sáng sớm

ローソンストア100 大野木(6258170)

OONOGI

愛知県名古屋市西区歌里町217
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.