ローソンストア100 西区比良(6254456)

NISHIKUHIRA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy

ローソンストア100 西区比良(6254456)

NISHIKUHIRA

愛知県名古屋市西区比良4‐114
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.