ローソン 日本橋箱崎(6213144)

NIHONBASHIHAKOZAKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,030 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều
Điểm lợi
Hoan nghênh người nước ngoài
Điều kiện làm việc
Trả tiền đi lại

ローソン 日本橋箱崎(6213144)

NIHONBASHIHAKOZAKI

東京都中央区日本橋箱崎町27‐2 
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.