ローソン 山梨鴨居寺(6350645)

YAMANASHIKAMOIDERA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 837 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều Chiều tối Đêm muộn, sáng sớm

ローソン 山梨鴨居寺(6350645)

YAMANASHIKAMOIDERA

山梨県山梨市鴨居寺329‐1
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.