ローソン 富山大学西門前(6081501)

TOYAMADAIGAKUNISHIMONMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều tối Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Hoan nghênh sinh viên Làm việc theo ca
Điều kiện làm việc
Trả tiền đi lại

ローソン 富山大学西門前(6081501)

TOYAMADAIGAKUNISHIMONMAE

富山県富山市五福3341‐2
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.