ローソン 福山三吉町一丁目(6172758)

FUKUYAMAMIYOSHICHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Hoan nghênh sinh viên Có thể đi làm bằng ô tô Làm việc theo ca

ローソン 福山三吉町一丁目(6172758)

FUKUYAMAMIYOSHICHIYOU1CHIYOUME

広島県福山市三吉町1‐4‐12
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.