ローソン 小平たかの台(6247189)

KODAIRATAKANODAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,013 Yen)

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều Chiều tối Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Hoan nghênh người nước ngoài Hoan nghênh sinh viên
Điều kiện làm việc
Có đào tạo

ローソン 小平たかの台(6247189)

KODAIRATAKANODAI

東京都小平市たかの台17‐15
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.