ローソン クオール西新宿小滝橋通(6354420)

KUORUNISHISHINJIYUKUOTAKIBASHIDOO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,100 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Hoan nghênh người nước ngoài Hoan nghênh sinh viên Học sinh phổ thông trung học cũng được Làm việc theo ca
Điều kiện làm việc
Trả tiền đi lại

ローソン クオール西新宿小滝橋通(6354420)

KUORUNISHISHINJIYUKUOTAKIBASHIDOO

東京都新宿区西新宿7‐7‐30
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.