ローソン 岡崎りぶら(6294190)

OKAZAKIRIBURA

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Chiều Chiều tối
Điểm lợi
Không cần kinh nghiệm Hoan nghênh người nước ngoài Hoan nghênh sinh viên Học sinh phổ thông trung học cũng được Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Làm việc theo ca

ローソン 岡崎りぶら(6294190)

OKAZAKIRIBURA

愛知県岡崎市康生通西4‐71
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.