ローソン Sモレラ岐阜(6278221)

SMORERAGIFU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 851 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Điểm lợi
Có thể đi làm bằng ô tô Làm việc theo ca

ローソン Sモレラ岐阜(6278221)

SMORERAGIFU

岐阜県本巣市見延字糸貫川通1414‐2
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.