ローソン 松山宮西三丁目(6281022)

MATSUYAMAMIYANISHI3CHIYOUME

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều Chiều tối Đêm muộn, sáng sớm

ローソン 松山宮西三丁目(6281022)

MATSUYAMAMIYANISHI3CHIYOUME

愛媛県松山市宮西3‐72‐4
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.