ローソンストア100 浅草寿(6256863)

ASAKUSAKOTOBUKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,013 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều Chiều tối
Điểm lợi
Học sinh phổ thông trung học cũng được

ローソンストア100 浅草寿(6256863)

ASAKUSAKOTOBUKI

東京都台東区寿4‐13‐13
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.