ローソン 天津小湊(6143283)

AMATSUKOMINATO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Chiều tối
Điểm lợi
Không cần kinh nghiệm Hoan nghênh sinh viên Học sinh phổ thông trung học cũng được Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Làm việc theo ca

ローソン 天津小湊(6143283)

AMATSUKOMINATO

千葉県鴨川市内浦1909
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.