ローソンストア100 武蔵新田(6258431)

MUSASHINITSUTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 985 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 985 Yen)

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.
Thời gian
Sáng Chiều Chiều tối Đêm muộn, sáng sớm
Điểm lợi
Hoan nghênh người nước ngoài Hoan nghênh sinh viên Học sinh phổ thông trung học cũng được Làm việc theo ca
Điều kiện làm việc
Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソンストア100 武蔵新田(6258431)

MUSASHINITSUTA

東京都大田区下丸子2‐19‐22 ハイコーポ晃栄
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.