ローソンストア100 西蒲田四丁目(6257319)

NISHIKAMATA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 985 Yên trở lên

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.

ローソンストア100 西蒲田四丁目(6257319)

NISHIKAMATA4CHIYOUME

東京都大田区西蒲田4‐14‐4
 0570-035-063

Phỏng vấn và nói chuyện điện thoại đều sử dụng tiếng Nhật.