5 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Shizuoka
Mishima-shi, Izunokuni-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 伊豆長岡(6046692)

IZUNAGAOKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 885 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊豆長岡(6046692)

IZUNAGAOKA

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 885 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 三島谷田(6247670)

MISHIMAYATA

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 885 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 三島谷田(6247670)

MISHIMAYATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 885 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊豆の国三福(6359110)

IZUNOKUNIMIFUKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 885 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 885 Yen)

Có đào tạo