2 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Gifu
Mizunami-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 瑞浪穂並(6294131)

MIZUNAMIHONAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo

ローソン 瑞浪北小田町(6358925)

MIZUNAMIKITAODACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 851 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 860 Yen)

Có đào tạo