3 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Gifu
Mino-shi, Motosu-shi, Mitake-cho Kani-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン Sモレラ岐阜(6278221)

SMORERAGIFU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 851 Yên trở lên

ローソン 御嵩バイパス(6222290)

MITAKEBAIPASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

ローソン 本巣見延(6351225)

MOTOSUMINOBE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 851 Yên trở lên