3 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Gifu
Mino-shi, Hashima-shi, Ono-cho Ibi-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 美濃極楽寺(6240649)

MINOGOKURAKUJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 羽島福寿町(6203743)

HASHIMAFUKUJIYUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

ローソン 羽島小熊町(6198568)

HASHIMAOGUMACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên