1 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Gifu
Nakatsugawa-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 道の駅花街道付知(6216071)

MICHINOEKIHANAKAIDOUTSUKECHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 851 Yên trở lên