3 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Tokoname-shi, Shinshiro-shi, Oguchi-cho Niwa-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 大口御供所(6265431)

OOGUCHIGOGOSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 新城本宮道(6227011)

SHINSHIROHONGUUDOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 大口御供所(6265431)

OOGUCHIGOGOSHIYO

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên