6 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Meito-ku Nagoya-shi, Tokoname-shi, Oguchi-cho Niwa-gun
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 大口御供所(6265431)

OOGUCHIGOGOSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 名東社台(6138141)

MEITOUYASHIRODAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 名東高校前(6364825)

MEITOUKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 大口中小口(6358747)

OOGUCHINAKAOGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 名東区文教台(6203269)

MEITOUKUBUNKIYOUDAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

ローソン 大口御供所(6265431)

OOGUCHIGOGOSHIYO

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên