4 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Higashi-ku Nagoya-shi, Showa-ku Nagoya-shi, Toyohashi-shi, Oguchi-cho Niwa-gun
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 昭和区福江一丁目(6355690)

SHIYOUWAKUFUKUE1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソンストア100 車道(6256751)

KURUMAMICHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 豊橋二川(6054208)

TOYOHASHIFUTAGAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン 豊橋小松(6237854)

TOYOHASHIKOMATSU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên