3 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Okazaki-shi, Tokai-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 岡崎蓑川新町(6282582)

OKAZAKIMINOKAWASHINMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 加木屋辻ヶ花(6194837)

KAGIYATSUJIGAHANA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 898 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 東海富木島長田(6285310)

TOUKAIFUKISHIMANAGATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên