4 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Tokai-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 加木屋辻ヶ花(6194837)

KAGIYATSUJIGAHANA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 926 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 東海富木島長田(6285310)

TOUKAIFUKISHIMANAGATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

ローソン 東海元浜町(6265247)

TOUKAIMOTOHAMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 東海高横須賀(6256142)

TOUKAITAKAYOKOSUKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên