5 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Toyokawa-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 豊川東名(6285066)

TOYOKAWATOUMEI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 940 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 926 Yen)

Có đào tạo

ローソン 豊川市役所東(6195044)

TOYOKAWASHIYAKUSHIYOHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 940 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 926 Yen)

Có đào tạo

ローソンストア100 豊川南大通(6262042)

TOYOKAWAMINAMIOODOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 豊川御油町(6273525)

TOYOKAWAGOYUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 赤塚パーキングエリア上り(6125948)

AKATSUKAPAKINGUERIANOBORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên