4 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Handa-shi, Nagakute-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソンストア100 半田美原(6258135)

HANDAMIHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 926 Yen)

Có đào tạo

ローソン 半田更生町(6240900)

HANDAKOUSEICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 926 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 926 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 長久手岩作西島(6237736)

NAGAKUTEYAZAKONISHIJIMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 長久手塚田(6215775)

NAGAKUTETSUKADA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên