3 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Handa-shi, Tahara-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 半田岩滑南浜町(6351231)

HANDAYANABEMINAMIHAMACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 半田更生町(6240900)

HANDAKOUSEICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 898 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソンストア100 半田美原(6258135)

HANDAMIHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên