13 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Ichinomiya-shi
13 kết quả Hiển thị từ 1 đến 13 kết quả

ローソン 一宮若竹二丁目(6265626)

ICHINOMIYAWAKATAKE2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 955 Yên trở lên

ローソン 一宮森本三丁目(6234270)

ICHINOMIYAMORIMOTO3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 955 Yên trở lên

ローソン 一宮森本三丁目(6234270)

ICHINOMIYAMORIMOTO3CHIYOUME

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 955 Yên trở lên

ローソン 一宮若竹二丁目(6265626)

ICHINOMIYAWAKATAKE2CHIYOUME

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 955 Yên trở lên

ローソン 木曽川玉ノ井(6175283)

KISOGAWATAMANOI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 一宮萩原町西御堂(6237914)

ICHINOMIYAHAGIWARACHIYOUNISHIMIDOU

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 一宮三条道東(6218704)

ICHINOMIYASANJIYOUMICHIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

ローソン 木曽川玉ノ井(6175283)

KISOGAWATAMANOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

ローソン 一宮萩原町西御堂(6237914)

ICHINOMIYAHAGIWARACHIYOUNISHIMIDOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 一宮明地(6023343)

ICHINOMIYAMEICHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 一宮萩原町富田方(6234287)

ICHINOMIYAHAGIWARACHIYOUTOMIDAGATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 955 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 一宮今伊勢町(6240589)

ICHINOMIYAIMAISECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 955 Yên trở lên

ローソン 一宮猿海道(6149624)

ICHINOMIYASARUKAIDOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 955 Yên trở lên