1 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Midori-ku Nagoya-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 緑区滝ノ水(6194688)

MIDORIKUTAKINOMIZU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 927 Yen)

Có đào tạo