4 kết quả
Địa điểm làm việc
Tokai region
Aichi
Nakagawa-ku Nagoya-shi, Minami-ku Nagoya-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソンストア100 中川中郷(6252411)

NAKAGAWACHIYUUGOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソンストア100 法華西町(6359089)

HOTSUKENISHIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 898 Yên trở lên

ローソン 内田橋一丁目(6161051)

UCHIDABASHI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソンストア100 尾頭橋(6257800)

OTOUBASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên