2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Saga
Saga-shi, Yoshinogari-cho Kanzaki-gun, Kiyama-cho Kiyaki-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 佐賀本庄(6195392)

SAGAHONJIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン 川副南里(6176288)

KAWASOENANRI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo