2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kyushu, Okinawa region
Saga
Ogi-shi, Yoshinogari-cho Kanzaki-gun, Kohoku-machi Kishima-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 佐賀江北(6072650)

SAGAKOUHOKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン 小城三日月(6073111)

OGIMIKADZUKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo